Üyelik Sözleşmesi

 

Bir taraftan Türkali Mah. Ihlamurdere Cad. No:54/A Beşiktaş/İSTANBUL adresinde mukim Çalıkuşu Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Aşağıda kısaca “StreetBox” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta www.streetbox.com.tr internet sitesi (“Site”) üyesi (“Üye”) arasında aşağıdaki şartlarda iş bu sözleşme akdedilmiştir.

 

A. Sözleşmenin Başlangıcı

Üye, Site’de kayıt işlemlerini tamamlayıp, e-posta adresini onayladıktan sonra işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara uymak koşulu ile e-posta adresini ve şifresini girerek Site’yi kullanmaya başlayabilir.
Sözleşme'nin, bir tüzel kişi adına akdedilmesi halinde, Sözleşme’yi akdeden kişi, söz konusu tüzel kişi adına bu tür bir işlem gerçekleştirmek için yetkili olduğunu, aksi halde (yetkisiz işlem yapması durumunda), bundan sonra yaptığı/yapacağı sonuç doğurucu tüm işlemlerden ötürü şahsen sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş olmaktadır.
Üye, Site’yi kullanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder. StreetBox, aşağıda belirtilen koşulları, mevzuat veya işbu Sözleşme uyarınca gerektiği zaman, kendi takdiri üzerine değiştirme ve değişiklikleri Üye’ye bildirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

B. Üye’nin Hak Ve Yükümlülükleri
Site, siteye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.
Üye, Site’yi kullanımında, sözleşmede yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile Streetbox’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle StreetBox’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup;StreetBox, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkını haizdir.
Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
Site içerisinde yapılan yazışmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve StreetBox tarafından önerilmektedir. Yazışmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından ve silinmesinden Streetbox sorumlu tutulamaz.
Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin doğru olmaması halinde StreetBox’ un bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.
Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir. StreetBox tarafından bu linklere site içeriğinde sadece ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacıyla yer verilmektedir.
Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her türlü hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. StreetBox’un izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır.
Üye, StreetBox’un Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, StreetBox’un uğramış olduğu veyahut uğrayabileceği tüm zararlardan sorumlu olacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
Sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı StreetBox’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.
Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri, kişilerin kendi sorumluluğundadır.
StreetBox, Üye'nin Site'de sunulan hizmetlerden yararlanabilmek için Site üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil ilgili diğer mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. StreetBox, bu kapsamda Üye'nin sağladığı kişisel verileri Site'de yer alan Gizlilik ve Çerez Politikası'na uygun olarak toplamakta, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12’ye uygun olarak güvenliğini sağlamakta, muhafaza etmekte, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik ve Çerez Politikası, işbu Sözleşmesi'nin ayrılmaz bir parçasıdır. Üye, Site'de sunulan hizmetlerden faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik ve Çerez Politikası'nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikamız'ı inceleyebilir ve [email protected] adresine elektronik posta göndererek haklarınızı kullanabilirsiniz.

 

C. StreetBox’un Hak Ve Yükümlülükleri
Aşağıda belirtilen durumlarda StreetBox, kanundan doğan tüm haklarının yanında Üye’nin kullanımını durdurma,                                                                                                  söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir:
Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda;
Site’de yer alan veri ve çalışmaların kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda;
Üyelere, StreetBox  tarafından siteye üye olması nedeniyle verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir;
Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda;
Üyenin, StreetBox satış sisteminin,  kampanyalarının veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak StreetBox’a zarar  vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının StreetBox  tarafından tespit edilmesi durumunda,
Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.
StreetBox, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı saklı kalmak kaydıyla ve teknik arızalar dışında, Üye'yi sözleşme konusu hizmetlerden yararlandırılacağını, Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri yasal zorunluluklar ve belirtilen durumlar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder. Üye’nin, Site’nin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, Üye’ye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, StreetBox, ilgili Üye’nin kişisel bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.
Üye, yukarıda sayılan hükümlere uygun hareket edecektir. Aksi takdirde “StreetBox” iş bu Sözleşme'yi derhal feshetme hakkına sahiptir. Üye ise iş bu Sözleşme'yi onaylayarak Site'yi kullanmaya başladığı andan itibaren okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

D. Sözleşme’nin Devri, Kapsamı, Süresi Ve Yürürlük

Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.
Üye, StreetBox’un gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.
StreetBox  taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de istediği anda ve önceden bildirmeksizin tek taraflı değişiklikler yapabilir. StreetBox, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkına sahiptir. StreetBox, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’ye de bildirimde bulunabilecektir. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.
Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Üye, StreetBox’un Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

E. Genel Hükümler

İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. İşbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
Üye’nin Site’ye üye olurken bildirdiği e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.
Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 3 (üç) gün içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın StreetBox tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir. Üye, işbu Sözleşme’de yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

 

F. Şirket Bilgileri

ÇALIKUŞU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Çalıkuşu Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi unvanlı şirketimiz İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne 756620 sicil numarası, internet sitesi: www.streetbox.com.tr, 0226066088000019 Mersis numarası ile kayıtlı bulunmaktadır. Şirketimizin merkez adresi Türkali Mah. Ihlamurdere Cad. No:54/A 34357 Beşiktaş /İSTANBUL’dur.

 

StreetBox

UNVAN

Çalıkuşu Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

İnternet Sitesi

www.streetbox.com.tr

VERGİ DAİRESİ

Beşiktaş Vergi Dairesi

VERGİ NO

2260660880

TİCARET SİCİL NO

756620

MERSİS NO

226066088000019

ADRES

Türkali Mah. Ihlamurdere Cad. No:54/A Beşiktaş/İSTANBUL

       

 

 

SERMAYE BILGISI

 

Ortak Adı / Unvanı

Sermaye Tutarı

Sermaye Oranı

 

TUĞTEKİN ÇALIKUŞU

630.000,00 -TL

%   90,00

 

NEVZAT ÇALIKUŞU

  70.000,00 -TL

%   10,00

 

Toplam

700.000,00 -TL

% 100,00

 
           

 

 

Müdürler Kurulu

Şirket müdürleri olarak, aşağıda ad ve soyadları, uyrukları yazılı kişiler, şirketi temsil ve ilzama yetkili Şirket Müdürü olarak oybirliği ile seçilmişlerdir.

·         Tuğtekin Çalıkuşu, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı

·         Nevzat Çalıkuşu,    Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı

 

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR